dolnośląskie kujawskopomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurkie wielkopolskie zachodniopomorskie
 
 
Imieniny:
Franciszka
Karola
Dacjausza
Kwiryna
04 czerwca 2020r.
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Wyszukaj bankomat
Miasto:   
Banery reklamowe
 Zastrzeganie kart
Zastrzeganie kart
 Rozporządzenie UE
Kredyty: Zasady udzielania produktów kredytowych

Warunki udzielania kredytu

Osoba ubiegająca się o przyznanie kredytu powinna:

 • posiadać zdolność kredytową - zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • być zatrudniona na czas nieokreślony lub posiadać stałe dochody z innych źródeł w sytuacji, gdy Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa, udzielenie kredytu uzależnione jest od zgody współmałżonka

Zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenie kredytu może stanowić:

 • weksel własny in blanco
 • poręczenie osoby fizycznej lub prawnej - jeśli osoba proponowana jako poręczyciel kredytu pozostaje w związku małżeńskim, a pomiędzy nią a współmałżonkiem występuje wspólność majątkowa, do zawarcia umowy poręczenia wymagana jest zgoda współmałżonka
 • pełnomocnictwo do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku bankowym
 • cesja wierzytelności z rachunku bankowego posiadanego w innym banku
 • blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty terminowej w Banku
 • zastaw rejestrowy
 • hipoteka
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej: AC, od kradzieży, od nieszczęśliwych wypadków, na życie
 • inne zabezpieczenia przewidziane w Kodeksie cywilnym i prawie wekslowym

Dobór prawnego zabezpieczenia zależy od rodzaju kredytu i oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Bank może zastosować więcej niż jedno zabezpieczenie kredytu w zależności od oceny zdolności kredytowej Kredytobiorcy.


Wymagane dokumenty

 • zaświadczenie o wynagrodzeniu o pracę
 • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli prowadzona działalność podlega wpisowi do ewidencji) lub innego organu rejestrowego, błędną decyzję administracyjną o udzieleniu koncesji lub zezwolenie wydane przez właściwy organ administracyjny
 • zaświadczenie o nadaniu numerów REGON i NIP
 • umowę spółki cywilnej lub handlowej (w zależności od formy prowadzonej działalności)
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów osiągniętych (osoba rozliczająca się na podstawie księgi przychodów i rozchodów)
 • roczne zeznanie podatkowe złożone w Urzędzie Skarbowym za ostatni rok podatkowy (jeśli wnioskodawca prowadzi książkę przychodów i rozchodów)
 • bilans za ostatni rok podatkowy (jeśli wnioskodawca prowadzi księgi handlowe)
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami podatkowymi
 • aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z płatnościami
 • ostatnie zeznanie podatkowe złożone w Urzędzie Skarbowym (osoba rozliczająca się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych)
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o kredyt o dochodach osiągniętych przez niż w okresie ostatnich 6 miesięcy (osoby rozliczające się za pomocą karty podatkowej)


Spłata kredytu

 • miesięczna spłata odsetek
 • spłata kapitału w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych
 Placówki bankowe
 Skępe
 Rypin
 Brzuze
 Rogowo
 Skrwilno
 Kursy walut SGB
WalutaSkupSprzedażŚr. NBP
EUR4.32024.58794.4347
USD3.85034.04423.9573
CHF4.06794.15454.1190
GBP4.82755.07584.9536
z dnia 2020-06-04 g. 15:00więcej...
 Stawki referencyjne
TerminWIBIDWIBOR
O/N0.030.17
T/N0.020.00
1T0.000.19
2T0.000.00
1M0.040.24
3M0.070.27
6M0.090.29
9M0.000.00
1R0.110.31
Stawki z dnia 2020-06-03
 Stopy procentowe NBP
Stopa procentowaProcent
Referencyjna0.50
Lombardowa1.00
Depozytowa0.00
Redyskonta0.55
Obowiązują od 2020-04-09
 Gwarancje
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
System Ochrony SGB
Kliknij teraz!